۱۳۸۴ مهر ۴, دوشنبه

نيم‌دوجين پند شبحی
× توانایی حقيقی در درک ناتوانی‌های واقعی ست.
× رازآلودترين راز هستی بی‌رازی آن است.
× تنها آنچه را می‌توانی از دست بدهی به دست خواهی آورد.
× تنها آن چيزی را مالک هستيد که بلافاصله بعد از تملک از بين می‌رود.
× برای توجيه کار نيک آدم‌ها در پی هزار دليل شر نباشيد.
× برای درک "بدی" آدم‌ها، هزار دليل "خوب" جست‌وجو کنيد.
تا نظر شما چی باشه؟

........................................................................................

۱۳۸۴ شهریور ۲۶, شنبه

بی‌خبری خوش‌خبری
پاروچين
پاورچين
نيامدم
که،
پاورچين
پاورچين
بروم
مشتاق و
پرهياهو
آمدم
پرهياهو و
مشتاق
خواهم رفت.
شهريور/84
پی‌نوشت: البته فعلا هيچ گوری نمی‌رم، همين‌جا تنگ‌دل‌تان جا خوش کردم... شخصيت مجازی "شبح" بد جوری تمام شخصيت حقيقی‌ام را درنورديده بود... چشم باز کردم ديدم راستی راستی شبح شدم! نه اين که "شبح" را دوست نداشته باشم اما خب شخصيت حقيقی‌ام را با هيچ چيز عوض نمی‌کنم...
خيلی چيزها هست که می‌خواستم بنويسم اما خب فرصت نشد... از "هالوها در نيويورک" تا "عشق و زناشويی و ديالکتيک تنهایی پاز"...
فکر نکنيد رفيق نيمه راه هستم تا يه ديشلمه ميل کنيد سروکله‌ی شبحیم پيدا می‌شه اينو گفتم تا بعضی‌ها ذوق مرگ نشن از رفتن شبح...
گفت‌وگو نداره که دل‌ام برای همه‌ی دوستان نازنين و حتا دشمنان نانازنين تنگ شده (اين رو بذاريد به حساب سندروم استکهلمی)
ديگه همين ديگه، هنوز در سفر هستم و فرصت وصل شدن به اينترنت ندارم...
از نسرين نازنين که چراغ اين‌جا را روشن نگه‌داشته است از صميم قلب تشکر مي‌کنم.
تا نظر شما چي باشه؟

........................................................................................

۱۳۸۴ شهریور ۲۳, چهارشنبه

جلسه پالتاک کانون وبلاگ نویسان ایران برای مبارزه با سانسور
آدرس جلسه در اتاق های پالتاک :
Paltalk Room: Social Issues -->PenLog
شرکت در این جلسه برای عموم آزاد است .


تا نظر شما چي باشه؟

........................................................................................

۱۳۸۴ شهریور ۱۴, دوشنبه

سفرهای دور و دراز شبحی
اگر چه دوست به چيزی نمی‌خرد ما را
به عالمی نفروشيم موئی از سر دوست.

دارم می‌رم سفر، سفری دور و دراز... مدتی نيستم...

تا نظر شما چي باشه؟

........................................................................................

Home